ΕΛ |  EN
H παρακάτω φόρμα επικοινωνίας αφορά μόνο θέματα που σχετίζονται με το Σύστημα Διάθεσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (https://didaktorika.gr), μέσω του οποίου είναι δυνατή η online αναζήτηση και διάθεση των διδακτορικών διατριβών που εντάσσονται στο ΕΑΔΔ.

Για θέματα που σχετίζονται με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ (υποβολή διδακτορικής διατριβής, επιβεβαίωση/τροποποίηση επιστημονικών πεδίων, κ.λπ.), παρακαλούμε πατήστε εδώ.
Φόρμα επικοινωνίας
Όνομα/Επώνυμο
Email
Σχόλια